Home » Modlitwy »

Modlitwa za wstawiennictwem św. M. M. Kolbego

 

Modlitwa na Rok Kolbiański

Święty Maksymilianie Mario,
najwierniejszy synu Biedaczyny z Asyżu,
zapalony miłością Boga szedłeś przez życie,
praktykując cnoty heroiczne i spełniając święte dzieła apostolskie.
Zwróć swój wzrok na nas,
ponieważ jesteśmy Twoimi czcicielami i polecamy się Twemu wstawiennictwu.
Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy
pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości,
wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania dla zwycięstwa dobra
i dla rozszerzenia Królestwa Bożego na całym świecie.
Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro
i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości.
Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim,
osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego,
że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie jako świadectwo ewangelicznej miłości,
aby uratować życie współbrata więźnia.
Wstaw się do Pana o łaskę dla nas,
abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości
mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci
i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały.
Amen.