Home » YouTube »

Życie Karola de Foucauld – Arcybiskup Sheen

 

Urodzony w Strasburgu w 1858.r
Ma niespełna 6 lat gdy zostaje sierotą.
W wieku dojrzewania traci wiarę, i być może by
zagłuszyć nie pokuj, pogrąża się w życiu pełnym
przyjemności i nieładu.

Mając 22 lata zostaje oficerem i wyjeżdża do Algierii.
W 3 lata później porzuca wojsko i podejmuje się
niebezpiecznej wyprawy do Maroka .

Świadectwo wiary muzułmańskiej budzi w nim pytanie:
“Czyżby Bóg istniał?”

Po powrocie do Francji , poruszony czułym i dyskretnym
przyjęciem swej głęboko chrześcijańskiej rodziny,
rozpoczyna poszukiwania i dzięki Opatrzności spotyka
księdza, który będzie mu ojcem i przyjacielem:
o.Huvelina.

W październiku 1886.r mając 28 lat, przeżywa
nawrócenie. Odtąd pragnie oddać całe życie Bogu.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej objawia mu oblicze
Jezusa z Nazaretu; za nim będzie teraz podążać
i Jego naśladować .

Spędza najpierw 7 lat u trapistów , potem 4 lata w
Nazarecie jako pustelnik, obok klasztoru klarysek .
Stopniowo odkrywa że iść za Jezusem, kochać Go do
szaleństwa, to stać się jak On bliski najbardziej
opuszczonym, tym którzy są daleko.

Wyświęcony na kapłana 1901.r wyjeżdża na Saharę
najpierw do Beni-Abees, potem do Tamanrasset, gdzie
próbuje być po prostu przyjacielem i bratem koczowników
z pustyni; uczy się ich języka, poznaje kulturę.
Nie stara się nawracać, ale kochać i całym  życiem
Krzyczeć Ewangelię

1 grudnia 1916 ginie zamordowany w Hoggarze, ponieważ
chce do końca pozostać wśród swoich przyjaciół.