Home » YouTube »

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

Z postacią św. Maksymiliana Marii Kolbego od zawsze łączyły Jana Pawła II szczególne więzy.

“Byłem przyjęty na audiencji u Ojca Świętego Pawła VI – relacjonował kardynał Karol Wojtyła w kazaniu wygłoszonym w Krakowie 2 października 1968 roku. – Po dłuższej rozmowie zapytał mnie Ojciec Święty: “Co bym mógł dla Kościoła i narodu uczynić?”. Odpowiedziałem: “Ojcze Święty, my Polacy przede wszystkim czekamy na beatyfikację lub na kanonizację któregoś z naszych rodaków – kandydatów na ołtarze”. “Którzy to są?”. Powiadam Papieżowi: “Jest tych kandydatów na ołtarze (…) z Narodu Polskiego pięćdziesięciu. Najbardziej chyba oczekuje Naród Polski na beatyfikację ojca Maksymiliana Kolbego”. Papież wysłuchał moich słów, kazał je zanotować. (…) Zwykle na beatyfikację czy kanonizację Sług Bożych czeka się długo. Tym razem czekaliśmy krótko”.

Kardynał Wojtyła nie wiedział jeszcze wtedy, że za bardzo niedługi czas zrządzeniem Bożej Opatrzności będzie tym, który już jako Papież ogłosi franciszkanina z Niepokalanowa świętym. Stało się to 10 października 1982 roku. Święty Maksymilian Kolbe stał się pierwszym kanonizowanym przez Jana Pawła II Polakiem.